Preventieve Orthodontie

TANDEN RECHTZETTEN ZONDER VASTE BEUGEL

Orthopraktijk Peerboom is een gecertificeerde praktijk voor myofunctionele behandelingen. Wij werken met de Myobrace, een uitneembare appliance die 1 uur overdag en ’s nachts gedragen moet worden. Het bestaat uit een 3-fasen systeem met een gemiddelde behandelduur van 18 maanden welke wordt gecombineerd met een maandelijks activiteitenprogramma met spieroefeningen. Met deze beugel worden  in de groei de vorm en functie van het gebit en de omliggende spieren behandeld, hierdoor is later vaak geen of nauwelijks nog een beugel noodzakelijk.

Hoe werkt de myobrace?

Scheve tanden of een verkeerde kaakstand ontstaan vaak door verkeerde mondgewoonten. Een foutieve slik, een verkeerde positie van de tong in rust, een mondademhaling of een incorrecte lipsluiting kunnen de stand van de tanden/kiezen en kaken negatief beïnvloeden.
Met de Myobrace trainer corrigeren wij deze afwijkingen door de mondspieren te trainen en de positie van de tong te verbeteren. Daarnaast worden er onder begeleiding ademhalingsoefeningen gedaan om stapsgewijs een ademhaling door de neus aan te leren. Dit is niet alleen beter voor de stand van de tanden en kiezen, maar ook beter voor de algemene gezondheid.

In onze praktijk hebben wij een leuke ruimte ingericht die de kinderen stimuleert om de oefeningen goed uit te voeren.

Hoe wij de mondgewoontes verbeteren
Stap 1:
Wij beginnen met het trainen van neusademhaling. Het is belangrijk dat een patiënt altijd door de neus ademt. Dit is beter voor de gezondheid en zorgt ervoor dat wij daarna de tongpositie kunnen verbeteren.

Stap 2:
Als de correcte neusademhaling een gewoonte is, leren wij door middel van oefeningen een correcte tongpositie aan. Een goede tongpositie zorgt ervoor dat de tongspier meehelpt bij het verbreden van de kaak en het rechtzetten van de tanden en kiezen

Stap 3:
Ten slotte doen wij slikoefeningen. De verkeerde manier van slikken heeft invloed op de stand van tanden en kiezen. Als de tong niet tegen de tanden aandrukt tijdens het slikken, gaan de tanden en kiezen vanzelf rechter staan.

Bent u klaar voor een stralende lach?