Orthopraktijk Peerboom: kwaliteit staat centraal

Kwaliteit

Om de kwaliteit te waarborgen is tandarts M.D. Peerboom-Kloek ingeschreven bij de VTvO (vereniging tandartsen voor orthodontie) en is zij ingeschreven in het OK-register (het kwaliteitsregister voor tandarts voor orthodontie).​

Deze OK-tandartsen…

  • … zijn bewezen ervaren
  • … laten zich jaarlijks bijscholen
  • … staan open voor controle van buitenaf
  • … werken volgens vaste protocollen

Klachten
Wij hechten veel waarde aan een goede band met onze patiënten. Ook proberen wij iedereen zo deskundig mogelijk te behandelen. Natuurlijk kan het wel eens voorkomen dat u niet tevreden bent over een bepaalde behandeling. U kunt zich dan bij ons melden en wij zullen er alles aan doen om tot een goede oplossing te komen.​

Heeft u het gevoel dat we er samen niet uitkomen, dan kunt u uw klacht indienen bij het NMT (Nederlandse Maatschappij Tandheelkunde). Dit kan door 0900-2025012 (0,50 euro per minuut) te bellen. Zij zullen uw klacht dan in behandeling nemen en kunnen u verder adviseren. In onze wachtkamer zijn folders met meer informatie over deze klachtenregeling te vinden.

Bent u klaar voor een stralende lach?